Monday, 26 November 2012

JENIS AYATAyat dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan. Berikut merupakan keterangan jenis-jenis ayat berikutan dengan contoh.
Ayat penyata
Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal.
Contoh: Bapa membawa kami sekeluarga pergi berkelah di Pantai Port Dickson.
Ayat tanya
Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara, tempat, benda, manusia, binatang dan sebagainya.
Contoh: Mengapakah Kumar tidak hadir ke sekolah pada hari ini?
Ayat perintah
Ayat yang digunakan untuk menyuruh, melarang, mempersilakan, atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Terdapat empat jenis ayat perintah, iaitu : ayat seruan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan.
Contoh: Sila tanggalkan kasut sebelum masuk.
              Usah pergi menziarahi jiran sekarang.
Ayat seruan
Ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut, marah, takjub, geram, sakit dan sebagainya.
Contoh: Nah, ambillah wang kamu dan pergi dari
              sini!
              Cis, berani kamu pukul adik saya!

2 comments: