Sunday, 18 November 2012

Nota Kata Tanya

- Digunakan untuk ayat-ayat Tanya.

- Antaranya termasuklah : a. Apakah
                                           b. Siapakah
                                           c. Di manakah
                                           d. Bagaimanakah
                                           e. Kenapakah/ Mengapakah
                                           f. Berapakah
                                           g. Dari manakah
                                           h. Ke manakah

- Contoh penggunaan Kata Tanya yang salah:
a.  Nama sekolah ini siapa?
     Nama sekolah ini apa? (betul)

b.  Macam manakah keadaan ayah kamu?
     Bagaimanakah keadaan ayah kamu? (betul)

c.  Siapakah tajuk buku cerita itu?
     Apakah tajuk buku cerita itu? (betul) 

Daripada contoh-contoh di atas, kita dapat tahu bahawa Kata Tanya Apa hanya boleh digunakan untuk menanyakan nama benda atau haiwan sahaja.

Kata Tanya Siapa boleh digunakan untuk menanyakan nama manusia sahaja.

Kata Tanya Bagaimanakah digunakan untuk mengetahui keadaan atau situasi.

Adik-adik, gunalah Kata Tanya dengan betul ya!

5 comments: