Wednesday, 7 November 2012

Keistimewaan Ladang Anggur Di Malaysia


- Terdapat pelbagai jenis anggur seperti anggur hitam dan anggur hijau.
- Rasa buah anggur di sini manis.
- Ladang anggur di Malaysia luas.
- Pelawat boleh menikmati pemandangan yang indah di ladang.
- Terdapat gerai yang menjual buah anggur dan produk buah anggur seperti kek, sabun dan losen.


 Daripada ayat-ayat di atas, murid-murid, adakah kamu perhatikan perkataan yang diwarnakan oleh saya?
 Perkataan seperti hitam, hijau, manis, luas dan indah merupakan KATA ADJEKTIF yang ingin disentuh oleh guru dalam topik ini.


Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Kata adjektif dapat dibahagikan kepada sembilan jenis, iaitu:

1. Sifat/keadaan - Menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama/frasa nama.

2. Warna - Menunjukkan warna sebagai unsur keterangan sesuatu kata nama/frasa nama.

3. Ukuran - Menunjukkan ukuran sebagai unsur keterangan kata nama/frasa nama.

4. Bentuk - Menerangkan rupa bentuk sesuatu kata nama/frasa nama.

5. Waktu - Menunjukkan maksud masa sebagai unsur keterangan.

6. Jarak - Menunjukkan maksud jarak atau penerang kepada kata nama/frasa nama.

7. Cara - Menunjukkan keadaan atau ragam sebagai unsur penerang kata nama/frasa nama.

8. Perasaan - Menunjukkan maksud perasaan sebagai unsur keterangan kata nama/frasa nama.

9. Pancaindera - Menunjukkan maksud sifat, keadaan atau rasa yang dapat dikesan oleh pancaindera.No comments:

Post a Comment